روشویی صبا
این مدل در دسته بندی محصولات متوسط قیمت شیرآلان کیمیا...
روشویی فلت
این مدل در دسته بندی محصولات  لوکس شیرآلان کیمیا قرار...
روشویی ونوس
این مدل در دسته بندی محصولات  لوکس شیرآلان کیمیا قرار...