برخورداری از محصولی با کیفیت حق مصرف کننده است.شیرآلات کیمیا همواره در تلاش بوده و هست تا حق مصرف کننده را رعایت نماید.

درصورت نیاز به هرگونه خدمات پس از فروش می توانید از طریق یکی از روش های زیر تماس حاصل نمایید.

خط مستقیم کیمیا سرویس ۳۶۴۲۸۶۴۳-۰۲۱

ارسال پیام از طریق واتساپ ۲۴۴۰۲۴۸-۰۹۰۵

تکمیل فرم زیر

  شیرآلاتی که نیاز به خدمات پس از فروش دارد

  مشخصات فروشگاه

  تاریخ خرید

  بارگزاری فایل تصویری کارت گارانتی

  شرایط گارانتی

  مواردی که در هنگام استفاده از شیرآلات کیمیا بایستی رعایت شود به شرح ذیل می باشد :

  مواردی که در هنگام استفاده از شیرآلات بایستی رعایت شود به شرح ذیل می باشد