مشخصات فردی

  نام

  کد ملی

  وضعیت نظام وظیفه

  شهر محل سکونت

  نام خانوادگی

  جنسیت

  میزان تحصیلات

  کد پستی محل سکونت

  تاریخ تولد

  وضغیت تاهل

  رشته تحصیلی

  آدرس محل سکونت

  سوابق شغلی

  نام شرکت

  سمت

  محل کار

  تاریخ شروع

  تاریخ خاتمه

  اگر سوابق بیشتری دارید آن‌ها وارد کنید

  زبان‌های خارجی

  چنان چه در یک یا چند زبان خارجی دارای مهارت هستید، آن زبان ها را از لیست زیر انتخاب نموده و میزان مهارت های خود در زبان های انتخاب شده را مشخص بفرمایید و در آخر کلید ثبت را بزنید.

  اطلاعات تکمیلی

  پست الکترونیکی

  بارگزاری فایل رزومه

  شماره ثابت

  شماره تلفن همراه